Poengnøkkel

Poengnøkkel for Bergen Seilskøyteklubb

 

Tildeling av ledig båtplass i BSSK’s båthavn på Ruskeneset  er summen av oppsamlede poeng fra poengnøkkel og bonuspoeng

 


DEFINISJON

Med ”skøyte” menes tradisjonell norsk definisjon på skøyte, kutter, krysser, gavlbåt, skonnert, jakt, galeas eller tilsvarende langkjølte tungbygde båter. Lettbygde båter som ikke krever helårshavn som f.eks. knarr, drake, folkebåt, klassiske motorbåter eller lignende kan ikke tildeles fast plass i havnen.

Plasser som ikke er fast tildelt en båt, skal utlyses ved hver innkalling til medlemsmøte. Plass kan tildeles fartøy med lengde over dekk mellom 8 og 15 meter. Plasser på svai i bukten er for båter på max. 12 meter.

 

 


BONUSPOENG

 


* Oppsamlet poeng ved verv i BSSK's styre er gyldig i maksimum 10 år etter at medlem gikk ut av styret.

 


Nr

Poengkilde

Poeng

1

Seilskøyte i tre

18

2

Seilskøyte i ferro, stål eller plast

10

3

Motorskøyte i tre

12

4

Motorskøyte i ferro, stål eller plast

6

5

Medlemsansiennitet, 5 poeng pr. år, max 25 poeng

5-25

Nr

Poengkilde

Poeng

1

Bruksbåt

2

2

Verneverdig fartøy (oppført på RA's liste)

2

3

Bruksbåt fiske eller frakt

1

4

Trebåts alder, 25-50 år: 1 poeng, over 50 år: 2 poeng

1-2

5

Langtur samme fartøy, pr. 1.000 nm med eier 1 poeng, max 5 poeng

1-5

6*

Styreverv pr år 3 poeng, max 9 poeng pr verv

3-9

7

2  bonuspoeng kan etter søknad tildeles båt som har ligget i klubbens havn i minst 30 år med samme eier, ved overdragelse til nær familie

2