Hovedside

Melding fra dugnadsjefen:

DUGNAD PÅ RUSKENESET LØRDAG 12.11 KL. 10-16

Arbeidsoppgaver:

Bygge rom på nausteloftet til fortøyning som ble dratt opp av sjøen.

Fikse det mekaniske verkstedet.


HUSK

BSSK medlemsmøte tirsdag 1. november kl. 19 i klubbhuset på Ruskeneset.


Restaurering og gjenbruk av galeasen "Gurine"

 

Møt legendariske båtbygger Kristian Djupevåg som var faglig leder for restaureringen. Styremedlem Bjarne Øymyr i interesselaget for "Gurine" er også med og viser film. Han vil også snakke om organiseringen av prosjektet og utfordringer rundt gjenbruk og drift av skuten.

 

Velkommen!

__________________________________________________________________________


Båtløft fredag 7. oktober.

Fem skøyter tas opp og skal stå på land i vinter.

__________________________________________________________________________


HUSK 

Medlemsmøte TIRSDAG 4 oktober kl 19 00 i Klubbhuset på Ruskeneset

Program: Geir Madsen vil fortelle om etappeseilaser i Østersjøen 

              Klubbaktuelt   

___________________________________________________


Stor begivenhet i klubben.

Velkommen til dåp fredag 27. mai.

Siste byggenummer fra BÅT og RIGG (v/Jakken) skal døpes ved kaien på Ruskeneset ved Strømme Bru i Fana ca. kl. 1900. Tini inviterer alle som har lyst til å inspisere og kommentere nybygget ombord fra ca. kl. 1700 og utover ettermiddag/kveld.

Enkel servering. Kle dere etter været. Ingen påmelding, bare kom.


Medlemsmøte tirsdag 7. juni 

Tur til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund tirsdag 7. juni.

Frammøte Ruskeneset. Samlet transport i minibuss. Avreise 17.30.

Det kreves påmelding senest torsdag 2. juni. (sms til 90890776 eller kimeas@online.no)

 

Vi regner med å være tilbake på Ruskeneset senest kl. 22.

 

Hilsen styret BSSK


Dugnad 21 og 22 mai

Det blir dugnad lørdag 21. og søndag 22. mai, kl 10-16 begge dager.

Det blir i hovedsak maling og rydding,


Hus og Dugnad, Frode Dahl 901 70 892


Båttinget 2022: Resolusjoner

26.04.2022

Den båtpolitiske debatten under Båttinget i Bergen denne helgen ga også noen resolusjoner for Båtforbundets videre båtpolitiske kurs.
Resolusjonene kom fra forskjellige komiteer i KNBF med deres innstillinger. Sakene ble fremmet, debattert i salen og blant utvalgte politikere og stemt over.

 

Uendret promillegrense

«Promillegrenser på sjøen ble behandlet og fastsatt av Stortinget i 2019. KNBF stiller seg bak myndighetenes tilråding for promillegrense på sjøen i Norge. – Sikkerhet- og utdanningskomiteen synes dagens 0,8 er hensiktsmessig.» Ingen stemmer imot.


Drivstoffpriser

«Drivstoffpriser har nådd høyder som ikke er forenlig med praksis for sedvanlig fritidsaktiviteter hos båtfolket. KNBF krever at regjeringen snarest foreslår tiltak som modererer prisnivået tilsvarende 2019-nivået som strakstiltak. Det er ingen rimelighet at CO2-avgift og veibruksavgift + mva tar 1/3 av drivstoffprisen.» Ingen stemmer imot.


Praktisk utsjekk for båtførerprøven

«Båtforbundet finner nåværende ordning for båtførerbevis utilstrekkelig. Båttinget 2022 ønsker tiltak for forbedring av båtførerbevisordningen med en praktisk utsjekk. Dette utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. KNBF retter henstilling til Stortinget ved de politiske partier for fremdrift.» En stemme imot.

Som kjent består dagens Båtførerprøven kun av en teoretisk prøve uten krav til verken kurs eller praktisk lære. – Båtforeningene er veldig nære til å kunne ta en rolle her, fortalte debattleder Nils E. Tangedal.


Tømming av septik

«KNBF støtter nåværende generelle tillatelse til tømming av båtseptik mer enn 300 meter fra land i åpent farvann. Innerst i fjorder og i andre miljøutsatte farvann bør ansvarlig kommune kunne fastsette tømmeforbud innenfor gitte områder, f.eks. en kartgrense.

En forutsetning for å innføre tømmeforbud er etablering av tømmestasjoner som bør kunne være koblet til det offentlige avløpsnettet. Det bør foreligge dispensasjon for båttyper som ikke har og ikke kan installere båttoalett.

For båter der det kreves tilpasning av tømmeanordning, må det gis tilstrekkelig med overgangstider/år». Enstemmig vedtatt og KNBF har en ny policy.


Offentlig obligatorisk båtregister

«Basert på tidligere vedtak i forbundsstyret innstiller Båttinget 2022 at det skal innføres et offentlig pliktig obligatorisk båtregister i Norge. KNBF ser det som naturlig at dette baseres på en forenklet utgave av NOR-registeret til Sjøfartsdirektoratet». En stemte imot forslaget, og dermed vedtatt.

– Vi er kjent med at dagens frivillige register Småbåtregisteret, som Redningsselskapet drifter, gir inntekter til beredskap, og dette mener vi må kompenseres av det offentlige, tilføyde generalsekretær Stig Hvide Smith.

– Et pliktig register er avgjørende for vrakbåtproblematikk, i beredskapssituasjoner og for etterlatte båter, fortalte leder av miljøkomiteen Jørn Fjellsaune, mens enkelte var skeptiske til nye fiskale avgifter som følge av et slikt register.


Havvind

«KNBF er på generelt grunnlag skeptisk til vindturbiner i kystnære farvann både til lands og til havs. Naturmiljø og friluftsområder på sjø og land vil få større betydning for folkehelsen og deri fritidsbåtlivet i tiden fremover.

Konsekvensutredning (KU) må utføres før søknad om konsesjon blir saksbehandlet og gjort vedtak om.

Vindturbiner til havs vil utvilsomt påvirke fritidsbåtlivet, avhengig av lokalisering og avstand fra land. Sjøsikkerheten vil være truet i mange områder, og det samme gjelder ulemper for fuglelivet, marine pattedyr, fiske og sjøfart generelt.

Det er også framkommet bekymringsmeldinger knyttet direkte til massetap fra rotorblader som inneholder hormonforstyrrende- og andre giftige stoffer (BPA, epoxy, microplast o.l.).». Etter diskusjon om hvorvidt KNBF bør være skeptisk eller på generelt grunnlag være imot havvind, ble forslaget enstemmig vedtatt med noen justeringer. Korrekt ordlyd står ovenfor.
Fyllingsbord - RS 4 FEIE.

Restaureringen av FEIE er krevende, men med bistand av Hardanger Fartøyvernsenter går det på fram. Et av de de mer utfordrende arbeidsstykkene har vært å lage fyllingsbord i skutesiden. Det følgende beskriver fremgangsmåten (fritt etter Ivar Hoflandsdal):


Fyllingsbord 9 spant FEIE

Spantene må slettes. Legg på del av hudplanke og slett etter den. Smør med tjære på spant og band.

Dampes en time pr. tomme. Mer ved mye vri. Formes ved montering innen en halv time.


1. spikre malbord i hele lengden

1b. merk av vinkel på stevnenden med meterstokken e.l.

2. mål avstand fra øvre kant og opp til neste bord på hvert spant, noter på malbord, nummerert §F, 1-7, §B. Merk støtene fra bordet over. Ta vekk malbord. OBS! Må holde formen.

3. liten plank til å skrive på- parallelle sider-mål vinklene mellom hvert spant og bordet over og under. overfør de til skriveplanken nummerert som pkt.2.

4. mål bordbredden på innsiden ved hvert spant. Nummerer og noter på skriveplanken.

5. spikre malbord på bordemne ( skutsiden opp) - vær obs på kvist, yte og fiberretning i emne. Pass på at (høvl) bordet er flatt (kjølbord har buet innside)

6. overfør målene fra pkt. 1b og 2, til bordet. Nummerer.

7. sett en spiker i hvert merke. Malbord fjernes.

8. press og spikre stiv lekt inntil spikrene fra utsiden og lag strek.

9. finn største vinkel på oppsiden og sag (ikke sag bort streken) hele lengden. Skrått innunder. Nå er linjen parallellforskjøvet til undersiden. Denne er nå ferdig  og skal ikke endres.

10. sett planken på kant.

10b. høvl jevnt (linjen flyttes, men endres ikke).

11. mål opp vinklene fra hvert spant, trekk linjen og høvl.

12. merk ca 1/3 av plankens tykkelse og høvle 3 mm ut - nat.

13. legg planken med undersiden opp, overfør målene pkt.4, bruk metoden pkt.7 til 12; obs sag vinkel slik at skutesiden er bredere enn innsiden. Sag forfra.

14. parallellforskyv og sag til framenden. Ved stevnbord - obs. vinkel.

15. bor to hull (22 mm) til plugg og spiker (8 mm) fem cm fra enden. Høvl rund innsiden oppe og nede.

16. damp.

17. spikre planken i framenden først, press inn bakover og opp/ned ved hjelp av jekker, brekkjern, kiler etc. Spikre bakover (22/6!mm) en spiker/nagle i hvert tømmer vekselvis.

18. sag til bakenden.

Lykke til!

Bernt


Lady III til Middelhavet.

I disse dager kaster skipper Jørn Innvær Olsen loss. Lady III legger ut på en åtte måneders seilas med Middelhavet som mål. Turen går vestover til Orknøyene og videre nordom Skottland, sørover The Minch, Irskesjøen, Biscaya, rundt Iberiske halvøy og gjennom Gibraltarstredet. Sydenturister i vestre del av Middelhavet, kan oppleve å se skøyten seile forbi.


 

Medlemsmøte tirsdag 5. april kl. 1900 på Ruskeneset.

Tema: El-motor i redningsskøyten "FEIE"?

EVOY i Florø er ledende i utvikling av maritime el-motorer. Representant for firmaet vil presentere hva de har utviklet og leverer.

Dette skjer via TEAMS på skjerm i klubblokalet, og det er åpent for spørsmål og diskusjon.

En gruppe FEIE-entusiaster er invitert ombord i EVOYs demobåt lørdag 1. april og vil dele sine inntrykk på klubbmøtet.


TorsteinAkterfortøyningene til bøyerekken på Ruskeneset skal oppgraderes.

Havnesjefen har hatt dykkere nede og ettersett fortøyningsboltene, kauser, spleiser og sjakler.

Alle tau fra bunnfestene til ringen og videre til fortøyningsbøyene, er i dårlig forfatning og må fornyes.

Dette er, i følge havnereglementet, båteieres ansvar og klubbens kostnad. 


Utstyr er handlet inn og vil bli utlevert i klubbhuset helgen 22 - 24 april. Det er en fordel om man spleiser ferdig i løpet av den helgen. Havnesjef Leif Stavenes og prosjektleder Jarle Solli vil være tilstede og gi nødvendige instuksjoner. Nærmere melding til båteierne vil komme på SMS.

        


1. mars MEDLEMSMØTE

Første medlemsmøte blir arrangert tirsdag 1 mars kl 19 00 i Klubbhuset på Ruskeneset

Kunstner og fotograf ELISA HELLAND-HANSEN vil fortelle om seilas med Statsraad Lemkuhl fra Jamaica til Cuba ________________________________________________________________________

2022  8 februar. ÅRSMØTE. 

Møtet avvholdes på Stend vgs klokken 19 00. 

___________________________________________________________________________

Medlemsmøte / desembermøte den 7 desember

Vi møtes i Klubbhuset klokken 19 for hyggelig samvær med klassisk julemeny og mimring over gamle bilder fra klubbens aktiviteter

Påmelding kreves.  (se utsendt invitasjon)

________________________________________________________________________-

Medlemsmøte tirsdag 2 november klokken 19 00 i Klubbhuset på Ruskeneset

ENDELIG kan vi holde medlemsmøte i klubbhuset igjen. Tema for kvelden er MAST og JB Nilsen (ADAM) foredrar om konstruksjon av ny mast til båten AIDA.

Ellers nytt i og fra klubben og tradisjonell båtprat

VELKOMMEN

___________________________________________________________________________


Medlemsmøte tirsdag 5 oktober klokken 19 00

Vi møtes ved inngangen til Hordamuseet hvor Espen Kutschera vi ta i mot og gi oss en omvisning i  nnnn. Etter museet går vi opp til Stend vgs for enkel servering og diskusjon rundt tema videreføring av Prosjekt "Feie"  samt klubbnytt og eventuelt

_______________________________________________________________________________-


Høstterminen er i gang

Medlemsmøte 7 september på Stend vgs klokken 19 00.

To representanter fra Ryfylke Museum vil foredra om DRIFTSMODELL OG VEDLIKEHOLD AV "BRØDRENE AV SAND".

Klubbnytt og båtprat                      

___________________________________________________________________________

Vårterminen avsluttes med MEDLEMSMØTE på kaien tirsdag 1 juni klokken 19 00  Grilling, mosjonstips, sommerplaner og BÅTPRAT om løst og fast står på programmet

____________________________________________________________________________________

Medlemsmøte blir arrangert på kaien 4 mai klokken 19.- RS4 FEIE står i sentrum

Ivar Hoflandsdal fra HFS vil fortelle om: Status for restaureringen,Fartøyverne og antikvariske prinsipper, FEIE - kulturhistorisk verdi og status, Materialvalg og materialkvaliteter, Veien videre

Alle med interesse for verneverdige båter og gammel håndverkstradisjon er velkommen

______________________________________________________________________

Medlemsmøte 6 april er avlyst pga gjeldende smittefare og verneregler

Situasjonen fremover vurderes fortløpende

-----------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøtet 2 mars er avlyst.

________________________________________________________________

BSSK årsmøte 2021

Det blir årsmøte i år også, men nå digitalt - stem fra 5. februar til 15. februar.

Alle ordinære medlemmer skal ha fått tilsendt info pr epost med underlag og veiledning.

__________________________________________________________________


........ AVLYST ..........

På grunn av oppblomstring av virus og økende smittetall har styret i BSSK besluttet å AVLYSE klubbmøtet den 3 november og Julemiddag i desember, av preventive hensyn.


Medlemsmøte tirsdag 3.november kl 19:00 på Stend VGS

Medlemsmøte tirsdag 3. november kl 19:00 på Stend VGS

Leia som historieforteller. Arild Marøy Hansen med lang fartstid fra Bergen Sjøfartsmuseum forteller om sjøen, fiske, transport, rekreasjon mm. Enkel servering. NB merk sted.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 6.oktober kl 19:00 på Stend VGS

Skøyter om vinteren. Hvordan ivareta dem på beste måte? Egil Sunde innleder til samtale om kveldens tema.  Enkel servering. NB merk sted.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Høstoppsett fredag 9. oktober

Dato for søknad gjelder som prioritert rekkefølge dersom antall båter overstiger tilgjengelig areal. Alle båtene som tas opp må ut ved første utsetting om våren 2021. Det er ikke plass til flere prosjekt.

Havnesjef Gunnar Raddum 957 70 067

__________________________________________________________________

Høst dugnad - OBS ny dato

På grunn av endret korona-situasjon i Bergen, utsettes dugnaden 19. og 20. september

til lørdag 17. og søndag 18. oktober.

Oppgavene på dugnaden annonseres i god tid før vi setter igang arbeidet

Hus og Dugnad, Jan Erik Pedersen 913 44 894

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. september kl 19:00 på Stend VGS

Forsikringer for båtfolk,Espen Hjelmaas fra TRYG  orienterer. Kort om status i klubben og RS4 prosjektet. Enkel servering. NB merk sted.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Sommerens turseilas legges til helgen 27 og 28 juni.

Møtested: RONGEVÆR i løpet av lørdag. Avreise når man måtte ønske søndag. Værforbehold. 

mvh A K Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Dugnad 13 og 14 mai

Det blir dugnad lørdag 13. og søndag 14. juni, kl 10-16 begge dager.

Det blir i hovedsak maling og rydding,

Hus og Dugnad, Jan Erik Pedersen 913 44 894

__________________________________________________________________

Kaimøte tirsdag 2. juni kl 19:00 

Vi møtes på kaien for båtprat, grilling, vafler og litt status oppdatering

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Dugnad 30 og 31 mai

Det blir dugnad lørdag 30. mai og søndag 31. mai, kl 10-16 begge dager.

Vi setter også opp kontainer for rusk og rask.

Hus og Dugnad, Jan Erik Pedersen 913 44 894

__________________________________________________________________

Orienteringsmøte RS4 Feie torsdag 14. mai

1 år etter prosjektoppstart blir det orientering om status og fremdrift for prosjektet, møtet holdes i klubben kl 19:00

Jarle Røst 97 500 501

__________________________________________________________________

Båtløft 8 og 22 mai

Usett av vinterligge og oppsett for vårpuss: Fredag 8. mai. Utsett etter vårpuss Fredag 22. mai.

Havnesjef Gunnar Raddum 957 70 067

__________________________________________________________________

Medlemsaktiviteter vår 2020 - Covid-19

Myndighetenes smittevernforskrift sier at ikke flere enn 5 personer bør være samlet på et sted,

BSSK fellesaktiviteter som medlemsmøter, båtløft, dugnad og seilaser er derfor utsatt/avlyst inntil ny informasjon foreligger.

Jarle Røst 97 500 501

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. mars kl 19:00 i klubbhuset

Stein Hoff er tilbake igjen og forteller om jordomseilingen med HO-HO i hine hårde dage

Rapporter fra RS4 FEIE, Båtprat om løst og fast. Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

BSSK årsmøte 2020

Vel møtt til årsmøte 2020 i Bergen Seilskøyteklubb - tirsdag 11. februar kl. 19 - i klubbhuset.

§ 5 ÅRSMØTET: «Ethvert enkelt medlem med gyldig medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett.»

Etter det formelle årsmøte vil det bli tid til medlemsmøte, med mål for 2020 på agenda

Velkommen,BSSK Styret

__________________________________________________________________

Julemiddag, Tirsdag 3. desember kl. 19:00 i Klubbhuset

Det serveres tradisjonell julebuffet, etterfulgt av kaffe og småkaker. Bjørg T Christophersen, forteller om   "Kystmuseet som formidler av historien om livet ved havet - fra steinalder til oljealder"

Påmelding:Innen 19 nov til anna.k.milde@gmail.com   /   tlf  928 07 863

Pris kr 350,- pr hode, faktura sendes.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. november kl 19:00 i klubbhuset

Tema: ER PAPIRKARTET BLITT OVERFLØDIG?

Vi går gjennom fordeler og ulemper ved noen av systemene sammen med våre gode elektronikk naboer på Søreide, Høcom. Klubbstatus, status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Båtløft Fredag 4 oktober

kl 08:00 kommer mobilkranen og setter opp de som skal opp for vinteren. Eventuelt hvis noen skal ut, må jeg få beskjed så fort som mulig. Ta med verktøy og materialer.

Vel møtt alle sammen.

Havnesjef Hogne Danielsen Tlf 976 92 929

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. oktober kl 19:00 i klubbhuset

Tema for kvelden er DU og KLUBBEN - Jurist i KNBF, Nils E Tangedal, vil ta for seg lover, reglement og medlemmers forhold til dem, med vekt på de hyppigst forekommende problemer i klubber generelt.

Klubbstatus, status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Dugnad Lørdag 7. og Søndag 8. september 
Årets siste dugnad, kl 10-16 begge dager
Vi maler, bygger litt tak og rydder - Det blir kontainer på plassen.
Tore har roret - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. september kl 19:00 i klubbhuset

Tema for kvelden er VERN og REHABILITERING ved Hardanger Fartøyvernsenter

Ivar Hoflandsdal og Silje Hausberg Tjosås fra vil ta for seg bevaring av gamle båter og båtkultur

Klubbstatus, status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

BSSK inviterer til høstseilas

LØRDAG 31 august OG SØNDAG 1 september 2019

Lørdag 31 august, Skippermøte klokken 11 00  på Ruskeneset med start kl 13:00

Meld båten din på til Milde: tlf 928 07 863 eller Email anna.k.milde@gmail.com 

___________________________________________________________________

Treningsseilas tirsdag 13. august

Trenger båt og/eller mannskap trimming?

Treningsseilas tirsdag 13 august. Fremmøte på Ruskeneset ca 18 30 med start klokken 19 00.

Vi håper på litt mer vind enn sist og beregner ca 2 timer på aktiviteten.

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Treningsseilas tirsdag 16. juli

Hei alle hjemmesittere med båt. 

Minner om at tirsdag 16 juli blir det treningsseilas ut i fjorden. Fremmøte på/ved kaien på Ruskeneset ca 18 30. Seilingstid inntil 2 timer? 

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Faannessen 2019

Noen er dradd, andre ikke klar - så grunnet manglende påmeldinger blir Faannessen Pokalseilas 2019 avlyst Alternativ sommerseilas vil bli luftet på medlemsmøtet i BSSK tirsdag 4 juni

Seil & Arr komiteen, Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 4. juni kl 19:00 i klubbhuset

Tema for kvelden er seiling, gjennomgang av redigert seilasreglement for BSSK

Seilings-quizz, sommerplaner, pluss status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Dugnad til helgen
Lørdag 25. og søndag 26. mai - kl 10-16 begge dager
Vi gruser, flytter kai og maler litt
Tore har roret  - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Prosjekt oppstartsmøte RS4 Feie 

Vi ser for oss at prosjektet deles i to grupper, Båt- og Papir- gruppen.Ansvarlig for båtgruppen er Rolf Smørås og papirgruppen er Eirik Olsen. Du er invitert til å komme med dine synspunkter og å melde din interesse til en av gruppene.

 

Vi møtes i klubben onsdag 15. mai kl 18:00, hjertelig velkommen

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. mai kl 19:00 i klubbhuset

Det blir SKØYTEKVELD med besøk fra SSCA i Oslo av Einar Salvesen og Truls Antonsen. De vil fortelle om Colin Archer-klubben og seilskøyteutfordringe

Status på drift og båtprat om løst og fast - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Båtløft fredag 26 april

Vi starter kl 08:00,  utsett og oppsett av båter på Ruskeneset. Mange flotte skuter skal ut, de som skal opp for vårpuss må være klar. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Hogne Danielsen, tlf 976 92 929

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 2. april kl 19:00 i klubbhuset

Stein Hoff, tidligere BSSK-medlem, kommer og forteller om hva han har holdt på med siden sist.

Båtprat om løst og fast og RS 4

Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. mars kl 19:00 i klubbhuset

Paal Kaperdal fra Sensarmarine vil informere om en ny telefonenapp som kan forenkle kontrollen med båten. Båtprat om løst og fast - Kaffe og vafler

Hjertelig velkommen

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Årsmøte 2019 tirsdag 12. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontingent for å få din stemme hørt.  Årsmøtepapirene er sendt ut pr epost så hvis du mangler disse ta kontakt med styret.

for Styret, Jarle Røst, tlf 97 500 501

___________________________________________________________________

2019

___________________________________________________________________

Årets julebord i BSSK

Det blir servert tradisjonell julemat etterfulgt av kaffe og avec, ta med følge.

Erlend Hodneland: Derfor kom vi oss ikke til Spania!

Utmerkelser og premier fra noen av årets aktiviteter deles ut

Pris pr pers 350 kr - Meld deg på innen 19 nov til milde@vetlink.no eller tlf 928 07 863

___________________________________________________________________

Verkstedsdag i Klubben på lørdag

Hei alle i BSSK som kan bidra eller som vil få litt kunnskap om vedlikehold og behandling av verkstedets maskinpark kan stille 17. november mellom klokken 11 00 og 13 00 .

Husk å ta med personlig verneutstyr.

Anne Kristin 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte 6. november

Gammelt BSSK medlem Tom Rasmussen som har gjort danske av seg, kommer til BSSK på tirsdag. Han vi fortelle om sitt liv og karriere i dansk båtliv og båtbevaring siden han forlot Sjøgang og Bergen.Det blir klubb nytt, kaffe og vafler - kl 19:00 i klubbhuset. Velkommen

Anne Kristin tlf 928 07 863

___________________________________________________________________

EKSTRA EKSTRA - Vi må rydde

Vi må rydde opp på området vårt - Start lørdag 20.oktober kl 10:00

Kranbil og kontainer kommer - vi håper du også kommer

Tore Rød - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Høstoppsett fredag 5. oktober

Vi starter kl 08:00 med utsett og oppsett av båter på Ruskeneset.  Vi får bil fra Kranringen. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Medlemsmøte 2. oktober

Medlemsmøte tirsdag 2. oktober med, kaffe og vafler - kl 19:00 i klubbhuset.

Vi har fått mye nytt utstyr i verkstedet og sentralstøvsuger, vi tar en gjennomgang.

Videre blir det mer om planene for kai utover bøyerekken. Litt klubbnytt og status for fredagens vinteroppsett blir det også.

Velkommen, Anne Kristin

___________________________________________________________________

Dugnad 8. og 9. september

Det blir ny kai og flytting av flytebrygge, lørdag 10-16 og søndag 12-18.

Alle er velkommen til en trivelig helg, vi holder kaffe og boller.

Kontakt Tore ved spørsmål, tlf.: 416 08 588

___________________________________________________________________

Medlemsmøte 4. september

Medlemsmøte tirsdag 4. september hvor Jan Kleppevik fra KNBF forteller om deres virke og fordelene det gir BSSK sine medlemmer. Det blir resultater høstseilas, klubb nytt, kaffe og vafler - kl 19:00 i klubbhuset. Anne Kristin

___________________________________________________________________

Høstseilas 1. og 2. september

Anne Kristin planlegger seilas sydover på lørdag, overnatting på Solståleøyene med regatta hjem igjen på søndag.  Seilingsplan kommer, kontakt gjerne Anne Kristin på tlf 928 07 863

___________________________________________________________________

Turseilas til Algrøypollen

Bli med på kjekk tur seilas helgen 22-24 juni, på utside av Sotra, innefor Løno ligger idyliske Algrøypollen og her kan man feire St. Hansaften med gode BSSK venner.

Anne Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. juni kl 19:00 i klubbhuset

Klubbnytt pluss utstyr om bord, Sotra Not kommer–ta med en 100 lapp og få et skikkelig fiskeredskap

Hvem vant pokalen denne gangen, offisielle resultater fra Faannessen Pokalseilas

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte med vafler

Anne Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Faannessen pokalseilas lørdag 2. og søndag 3. juni

Fredag båter til byn, samling på Wessel kl 20:00

  • Lørdag skippermøte kl 11:00, seilas kl 13:00: Byfjorden

Lørdag kveld blir det gøy på klubb området

  • Søndag skippermøte kl 10.00, seilas kl 12:00: Raunefjorden

Meld båten din på til Milde: tlf 928 07 863 eller milde@vetlink.no

___________________________________________________________________

Dugnad Lørdag 26. og Søndag 27. mai

Det blir maling og rydding som blir fokus, lørdag 10-16 og søndag 12-18. Alle er velkommen til en trivelig helg, vi holder kaffe og boller. Ta kontakt hvis du har spørsmål,

Tore Rød - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 8. mai kl 19:00

Mat om bord – ikke bare lapskaus. Her blir det tips og gode råd fra Therese Raa. Det blir klubbnytt og planer, samt informasjon om utsett og båter på land.

Velkommen i klubben med vafler

Anne Kristin Milde 928 07 863 ___________________________________________________________________

Båtløft - Nye datoer

Utsettelse av båtoppsett våren 2018 på grunn av det kalde været

Utsett for vinterligge og oppsett for vårpuss 𝗙𝗿𝗲𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟳/𝟰

Utsett for vårpuss og oppsett for sommerligge 𝗢𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝟵/𝟱.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. april i klubben kl 19:00

«Hva gjør man med skader utaskjærs?» Lege Jan Utkilen forklarer hvordan man best håndterer forskjellige skader. Det blir klubbnyheter og informasjon,spesielt om vårens utsett/oppsett.

Plan for året blir også presentert.

Anne Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Båtløft fredag 20 april

Vi starter kl 08:00,  utsett og oppsett av båter på Ruskeneset. "Alle" skal ut, de som skal opp for vårpuss må melde fra. Vi benytter Jarland Kran. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Årsmøte vel gjennomført

Styret for 2018 finner du her

Det nye styre ønsker innspill fra medlemmene om aktiviteter og tema som kan være av interesse for flere, fyr avgårde en epost til vår utmerkede sekretær og nestleder, Eirik Olsen.

___________________________________________________________________

Årsmøte 2018 avholdes tirsdag 6. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontingent for å få din stemme hørt. Har du forslag til endringer må de sendes skriftlig (epost: jrost@broadpark.no) til undertegnede innen 16. januar. Årsmøtepapirene sendes ut senest 22. januar til samtlige betalende medlemmer.

for Styret, Jarle Røst, tlf 97 500 501

___________________________________________________________________

2018

___________________________________________________________________

Julemiddag tirsdag 5. desember kl. 19:00 i Klubben

BSSK medlemmer og følge inviteres til vestnorsk pinnekjøtt med det rette tilbehøret. En skutepils eller mineralvann til maten vanker det også, hva annet hjerte begjærer medbringes.

Jan Nordbotten holder før middagen foredrag om Lady Frees tur fra Chile til Norge via Nordvest Passasjen. Påmelding innen 1.desember og prisen er som alltid til selvkost, kr 350,- pr hode.

Påmelding pr epost til eirik@veim.no eller SMS 905 37 001 - med antall personer, faktura sendes.

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. november kl 19:00 i klubben

Der kan du få med deg klubbnyheter, reguleringsplaner og maste-bygging

Enkel servering

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøtet tirsdag 3 oktober er avlyst

Det blir høstoppsett fredag 6. oktober. De som har fått plass på land i vinter, får melding fra havnesjefen. Vi minner om at alle må ha båt og utstyr klar før løfting starter fredag morgen.

Lady Free er nå tilbake i Norge, etter en amerikaomseiling som har tatt ca to og et halvt år. Vi har blitt lovet en fyldig presentasjon på et senere medlemsmøte.

Ellers er nå alle låser skiftet, så de som har betaler nøkkelavgift og har gammel nøkkel, må ta kontakt med styret for å få ny.

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Høstoppsett av båter 6. oktober

Oppsett for vinteropplag på land er satt til fredag 6. oktober, hele dagen går med. De som vil opp må søke havnesjefen pr e-post om dette, han fordeler plasser etter beste for klubben.

Birger Monsen, tlf. 982 55 039, epost: birger@birger.sh

___________________________________________________________________

Ekstra Dugnad

For at alle skal få en ekstra mulighet til å utføre sin dugnadsplikt, og dermed slippe å betale

for seg, avholder Bjørn en ekstra dugnad på lørdag 23. september fra kl.10:00 til 16:00

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. september

Oppdatering på Høstseilas og tur til Færøyene. Utdeling av av eldre blader mm samt utlevering av nye nøkler til klubben. Vel møtt

Vikariernede seilasansvarlig Erlend Hodneland tlf 924 63 756

___________________________________________________________________

Helgen 26. - 27. august blir det tradisjonen tro høstseilas.

Etter skippermøte kl 10:00 lørdag morgen på Ruskeneset seiler vi sydover til Solstråleøya på Tysnes.

Søndag satser vi på seilasstart i Bjørnefjorden, eventuelt i Korsfjorden.

Vi har med Balder som dommerbåt og «redningsskøyte»

Meld deg på via Facebook, alternativt gi lyd på epost eller tlf 924 63 756

Vikariernede seilasansvarlig Erlend Hodneland

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 13. august

Klokken 10:00 til 16:00. På søndagens dugnad prioriterer vi å fullføre igangsatte arbeider på klubbhuset.  Vel møtt.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 18. juni

Klokken 10:00 til 16:00, ta med redskaper. Dette er nest siste mulighet for å utføre dugnad i 2017 så møt opp.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Faannessen pokalseilas

Lørdag 10. og søndag 11. juni.  Vi tar tradisjonen tro båtene til Bergen på fredag og inntar det sedvanlige på Wesselstuen ca kl 20:00. Skippermøte kl 10:00 og seilas kl 12:00 begge dager. Seilasansvarlig Eirik Veim holder i trådene, kontaktes på tlf. 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 6. juni

Eirik Veim og Erlend Hodneland kjører oppdatering på seil og seilaser, både Faannessen (båt søker mannskap/mannskap søker båt) og fellestur med mulighet for samseiling over Nordsjøen, til Shetland eller Færøyene. Erlend informerer. Klubbnytt og annen informasjon, Kl 19:00 i klubbhuset

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 20. mai og søndag 21. mai

Klokken 10:00 til 16:00 begge dager, av redskaper trenger vi: håndsager, skrumaskiner, vater, krafse og krafsebrett, murskje, slemmekost.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 2. mai

Lars Torgilstveit fra Bergen og Omland Friluftsråd kommer og forteller om uthavner og

Vestkystparken, over 300 steder tilrettelagt for oss båtfolk, fra Egersund til Fensfjorden.

Klubbnytt og annen praktisk informasjon. KL 19:00 i klubbhuset

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Båtløft fredag 21 april

Vi starter kl 08:00,  utsett og oppsett av båter på Ruskeneset. Vi benytter Jarland Kran. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 4.april kl 19:00 i Klubben

Vi får besøk av Thorvald Haaberg, Han vil prate om forskjellige sertifikater, sikkerhet, AIS, kurs og navigasjon/kart mm. Kaffeprat med nogo attåt blir det også.

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Utlysning ledige båtplasser

BSSK har nå én ledig plass i bøyerekke og 3 ledige plasser på svai. Interesserte må sende søknad til havnesjefen inneholdende utregning av sine poeng etter poengnøkkelen. Tildeling vil skje på styremøte i slutten av mars så søknader må være mottatt innen 26. mars.

Havnesjef Birger Monsen, tlf.: 982 55 039 - epost: birger@birger.sh

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. mars kl 19:00 i Klubben

Hardanger Fartøyvernsenter kommer å forteller om deres virke, prosjekter og båter. Vi gleder oss. Klubbnytt, sjøsetting, kaffe og noe å bite i blir det også. Velkommen

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Årsmøte 2017 avholdes tirsdag 14. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontingent for å få din stemme hørt. Har du forslag til endringer må de sendes skriftlig (epost: oddreidars@gmail.com) til undertegnede innen 24. januar. Årsmøtepapirene sendes ut senest 31. januar til samtlige betalende medlemmer.

for Styret, Odd Reidar Solem, tlf 952 16 179

___________________________________________________________________

2017

___________________________________________________________________

Julemiddag, Tirsdag 6. desember kl. 19:00 i Klubbhuset

Tradisjonen tro, vestnorsk pinnekjøtt, kålrabistappe og potet med bacon til.  Riskrem til dessert. En skutepils eller mineralvann til maten vanker det også, hva annet hjerte begjærer medbringes.

Påmelding til Eirik innen 2.desember og prisen er som alltid til selvkost, kr 350,- pr hode.

Epost: eirik@veim.no – SMS: 905 37 001 med antall personer.

Faktura tilsendes.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. november

Karibien til Bergen. Det blir bilder og historier fra seilturen, Erlend og Bernt forteller.

Vi gleder oss. Klubbnytt, kaffe og noe å bite i blir det også.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 4. oktober

Tema for kvelden blir generelt klubbnytt pluss at vi tar en diskusjon og presentasjon av Apper på sjøen. Det finnes mange fine nettsteder og apper for både planlegging og gjennomføring av seilturer.

Vi tar diskusjonen.

___________________________________________________________________

Høsten landsetting 30. september

Havnesjefen bestiller mobilkran hos Jarland for oppsett av båter som skal på land til vinteren. Kontakt Rolf Smørås om båten din skal opp fredag 30. september. Tlf. 91814375. Epost esmoraas@gmail.com

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 6. September.

Vi møtes i Bergen Kystkultursenter, Sandviksboder 15-17 klokken 19:00 og Jan Martin holder foredrag om reisen med Lady Free til Antarktis.

Spørsmål, kontakt Eirik Veim, Mobil: 905 37 001, epost: eirik@veim.no

___________________________________________________________________

Høstseilas 27 og 28 august

Vi seiler fra Ruskeneset på lørdag like etter kapteinsmøte klokken ti. Overnatter på Solstråleøyen, og returnerer søndag.

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 28 august

På masteloftet gjenstår å avsluttning av taket med vindskier og vannbord samt skraping og maling av gavlveggen om været tillater. Vidre skal vi fullføre gjennstående arbeider på kaien; dekke åpning mot masteloft og åpningen mellom kaiene

___________________________________________________________________

Faannessen 11 og 12 juni

Winner: Taaroa med skipper Nils Halvorsen

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. juni kl. 19:00 på Ruskeneset

Denne gangen tar vi en felles tur på fjorden, og viser frem båter/seil. De som har sesongklar båt oppfordres til å møte opp litt før syv, så fordeler vi de fremmøtte mellom båtene.

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 18. juni kl. 11:00

Fordele grus på plass, Fordele pukk i vei, Gjenstående malearbeidet på naust

Gjenstående arbeider på kai, Rydding på område 2

Dugnadsansvarlig, Bjørn, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. mai kl. 19:00 i klubben

  • Blir du med på sommerturen til Molde? Still opp for å planlegge...
  • Blir du ikke med?  Still likevel, for hyggelig samvær og pizza

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Båtutsett 29 april

På an igjen, fredag 29.04 er det utsett av båter på Ruskeneset.

Havnesjefen, Rolf tlf 918 14 375

___________________________________________________________________

Båtløft gjennomført, Dugnad neste: 23/24 april

14 løft på totalt 208 tonn, ingen skader - godt planlagt og gjennomført i regi av Rolf.

Helgens dugnad: Vi skal skifte kledning og male naustet, samt fullføre naust taket, vannbord og vindskier. Vi går igang med oppussing av gang i hovedhuset, fjerning av gammel maling og oppmaling  samt rydding på området. kl 10-16 begge dager.

Vel møtt, dugnadsansvarlig, Bjørn tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Båtløft 15 april

Vårens vakreste eventyr, fredag 15.04 er det utsett og oppsett av båter på Ruskeneset.

Vi benytter Jarland Kran. Alle i vinteropplag må ut.

Havnesjefen, Rolf tlf 918 14 375

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. april kl. 19:00 i klubben

Velkommen, det er 10 dager til utsett/oppsett av båter og vi får høre om ny spenning ombord (12V) samt BSSK lystall (VET). Enkel servering

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. mars kl. 19:00 i klubben

1. Klubbnytt ved Odd Reidar Solem

2. Bergen til Karibien ved Erlend Hodneland

3. Felles lengre klubbtur til sommeren ved Eirik Veim

Enkel servering. Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Årsmøtepapirene er ute (18.01.16)

Har du ikke mottatt disse så ta kontakt med Odd Reidar Solem (oddreidars@gmail.com)

snarest så vil du få dem tilsendt.

___________________________________________________________________

Årsmøte tirsdag 2. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontigent for å få din stemme hørt.  Har du forslag til endringer må de sendes skriftlig (epost:oddreidars@gmail.com) til undertegnde innen 12. januar. Årsmøtepapirene sendes ut 19. januar til samtlige medlemmer.

for Styret, Odd Reidar Solem, tlf  952 16 179

___________________________________________________________________

Julemiddag, Tirsdag 8. desember kl. 19:00 i Klubbhuset

Tradisjonen tro, vestnorsk pinnekjøtt, kålrabistappe og potet med bacon til.  Riskrem til dessert. En skutepils eller mineralvann til maten vanker det også, hva annet hjerte begjærer medbringes.

Påmelding til Adam innen 29. november og prisen er som alltid til selvkost, kr 400,- pr hode.

Epost: adam@broadpark.no – SMS: 971 94 808

Betaling gjør du til klubbens konto 3624 52 81085, merk med julemiddag.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. november kl. 19:00 i klubben

November medlemsmøte i klubben. I tillegg til generell informasjon fra styret, har vi denne gangen tre tema på agendaen: Vern dine verdier, BSSK Båtregister og XtreemCoat bestilling

Enkel servering

Seilas- og arrangementsansvarlig, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 17. oktober kl. 11:00

Gavlveggen på naustet trenger ny kledning. Rydde ute. Har vi tid og folk så legger vi skifer på terrassen. Sag, hammer og henger medtas

Dugnadsansvarlig, Bjørn, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte torsdag 8. oktober i Sandviken, kl 18:00

Vårt månedlige medlemsmøte i oktober holdes på Norges Fiskerimuseum i Sandviksbodene. Fiskerimuseet er nyåpnet i sommer og det er lagt ned et stort arbeid i å restaurere bodene og hopene utenfor. Selve museet er flyttet inn i de to første etasjene og er vel verdt et besøk. Se her

Seilas- og arrangementsansvarlig, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Høstseilas, lørdag 12. og søndag 13. september

Årets siste BSSK-regatta seiles helgen 12. og 13. september. I år seiles det rundt søre/midtre/nordre Rotøna. Rotøna ligger helt sør i Hjeltefjorden og samlingshavn blir Kollevåg lørdag kveld.  De som drar ut allerede fredag samles i uthavnen på Skorpa for en siste gjennomgang av sjøveisreglene og finpussing av taktikken.

Banen som seiles i år er kompakt og ligger ikke langt fra Ruskeneset. Det er dermed greit å komme direkte til skippermøtet på Skorpa på lørdag, som starter kl 10 og er meget viktig å være med på.

Tur og Seilaskomiteen, Adam, tlf 971 94 808

Bilder og resultater

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag, 1. september i klubbhuset.

Tema for kvelden er sommeren som gikk og høsten som kommer og vi deler våre sommerminner og turer med hverandre. Noen av våre langtseilende medlemmer vil også være tilstede med sine historier og i tillegg serverer vi kaffe og nystekte vafler.

Årets Faannessen Pokalseilas ble seilt før ferien og de to båtene som fullførte vil få utdelt sine flotte premier på møtet.

Arrangement, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 30. august kl 10:00

Vi skal nå fullføre arbeidet med nausttaket. Gjenstående arbeider er:

•Kapping av plater langs mønet, og montere mønebeslag.

•Kapping av plater og lekter langs gavl, og montere beslag til vindskier samt vannbord.

•Tekke det takpartiet som er åpent

•Laske sperr og understøtte denne

•Kompletere med panel

Hus & Dugnad, Bjørn, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Faannessen Pokalseilas ble avviklet 13 og 14 juni

Seks deltagende båter, og en verdig vinner fikk overta vandrepokalen på kaien etterpå. Båten er Astarte med skipper Gisle Standal. Mye god og spennende seiling. Lørdag i svake vinder, men litt friskere på søndagen. Astarte får også et gavekort fra Faannessen på kr 2.000,- og Adieu et på kr 1.000.-. Vi gratulerer, bilder finner du her

Tur og Seilaskomiteen, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Faannessen Pokalseilas 2015, lørdag 13. og søndag 14. juni.

Seilasen er åpen for alle tradisjonelle seilskuter

Fredag 12 juni seiler vi til Munkebryggen og tradisjonen tro samles vi om kvelden på Wessel.  Lørdag og søndag blir det seilas på byfjorden.  Første premie er et gavekort hos Skipshandler Faannessen på kr 2.000,- og et gavekort på kr 1.000,- trekkes blandt de som fullfører

Tur og Seilaskomiteen, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Sommertreff i Kvalvågen på Stolmen den 6. og 7. juni

Vi leier Pettersen og har dermed plass både ute og inne, så været er ingen showstopper. Grillen blir fyrt opp, fotballen og frisbeen funnet fram før vi samles på Apeberget for å se solen gå ned i havet. Nytt i år blir Boccia. Ta med mat og drikke og gode venner, BSSK ordner resten.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte BSSK tirsdag 2 juni kl 19:00

Vi får besøk av Roald Bentzen, med sitt XtreemCoat produkt. Han har vært lenge i bransjen og har med seg erfaring og produktinfo. Det blir spennende å høre om produktene som bl.a. brukes på RS1.

Arrangement, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 30. og søndag 31. mai

Første økt er kl 10-13, så felles lunch og andre økt kl 14-18.

Nøstetaket fikk stormskader og vi legger nå nytt tak.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Oppdatert Terminliste 2015

Under "Medlem" finner du den oppdaterte terminlisten

___________________________________________________________________

Båtløft 2

Mandag 4. mai. Siste sjøsetting før sommeren, avtales med havnesjefen.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte

Tirsdag 3. mars kl 19.00: Aktivteter 2015 og maritim elektronikk

___________________________________________________________________

Båtløft 1

Sett av fredag 17. april til utsett og oppsett av båter på Ruskeneset.

Vi benytter Jarland Kran. Alle i vinteropplag må ut. Gi melding om du skal opp.

Havnesjefen

________________________________________________________________________


Godt nytt år

Årsmøtet 2015 i Bergen Seilskøyteklubb er fastsatt til tirsdag 17. februar kl 19 i klubbhuset på Ruskeneset. Vi minner om at medlemmer som vil ha saker opp på årsmøtet, må sende sine forslag SKRIFTLIG til styret senest tre uker før årsmøtet. (Jamfør § 5, pkt. 8. i vedtektene.) Siste frist er altså tirsdag 27. januar.

Hilsen Styret v/Odd Reidar Solem, formann@bergenssk.no tlf 952 16 179

__________________________________________________________________________


Medlemsmøte

Tirsdag 4. november 2014 kl 19: Sandviksboder Kystkultursenter

__________________________________________________________________________


Vi minner om nytt medlemsmøte tirsdag 7. oktober kl. 1900 i klubbhuset på Ruskeneset.

Vi har satt dato for høstoppsett til fredag 10. oktober.

De som ønsker å gå opp for vinteren må melde fra om det senest 1.oktober.

Siden vi har ryddet plass til en fremtidig slipp, er det begrenset med antall båter vi kan ta opp for vinteren. Så her må vi prioritere de som har arbeid å gjøre med båten som krever landsetting.

Havnesjefen.

___________________________________________________________________________


Gode BSSK-medlem.

Har du lyst på en seilerhelg i Stockholm?

Her har du muligheten siste helgen i oktober/første helgen i november.   

LES MER HER

___________________________________________________________________________


Endelig resultat for Astarte i Tall Ship Race 2014:

ASTARTE kom på 7. plass i sin gruppe (20 båtar) og 10. plass over all (ca 70 båter), viser det offisielle sluttresultatet frå TSR. Gratulerer til Kaptein Standal med mannskap.

 

2023

______________

Februar

   7 Årsmøte


________________________

Januar

  12 Styremøte

______________

2022


____________________

Desember

   6 Julemøte/julebord

__________________

November

   1 Medlemsmøte

  17 Styremøte

__________________

Oktober

   4 Medlemsmøte

    7 Båtoppsett

  13 Styremøte

__________________

September

  15 Styremøte

     6 Medlemsmøte


August

  18 Styremøte


Juni

  16 Styremøte

  7 Medlemsmøte - utflukt til   Hardanger Fartøyvernsenter


Mai

  19 Styremøte

  13 Båtløft

    3 Medlemsmøte - Avlyst


April

  29 Båtløft

  22-24 Spleise fortøyningstau

            Sted: Klubbhuset

  21 Styremøte (rettet dato)

  5 Medlemsmøte


Mars

  01 Medlemsmøte

   17 StyremøteFebruar

  17 styremøte.Fellesmøte med gammelt og nytt styre

  8  ÅRSMØTE

______________

Januar

13 Styremøte

____________

2021

Desember

7  "Julemøte"

______________

November

2 Medlemsmøte

25 Styremøte BSSK

______________________

Oktober

5 Medlemsmøte

8 Høstopsett båter

16 og 17 Dugnad

28 Styremøte BSSK

______________

September

7  Medlemsmøte

23 Styremøte BSSK

24 til 26 KURS i        dekkslegging

______________

August

26 Styremøte BSSK

______________

Juli

Ferie

-------------------

Juni

1   Medlemsmøte

10 Styremøte

Mai

4     Medlemsmøte 

7     Båtløft

20   Styremøte BSSK

29 og 30    Dugnad

April

22 Styremøte BSSK

23 Utsett/opptak båter

Mars

18 Styremøte BSSK

Februar

Digitalt Årsmøte

___________________

2020

November

03 Medlemsmøte

Oktober

06 Medlemsmøte

09 Høstoppsett båter

17-18 Dugnad

September

01 Medelmsmøte

19-20 Dugnad

Juli

27-28 turseilas

Juni

02 Kaimøte

13-14 Dugnad

27-28 Seilas

Mai

08 Båtløft

14 RS4 Feie

22 Båtløft

30-31 Dugnad

April

02 Medlemsmøte

24. Båtløft

Mars

03 Medelmsmøte

31 Medelmsmøte

Februar

11 Årsmøte

___________________

2019

Desember

03 Julemiddag

November

05 Medlemsmøte

Oktober

01 Medlemsmøte

04 Høstoppsett båter

12 Verkstedsdag

September

31-1 Høstseilas

03 Medlemsmøte

7-8 Dugnad

August

13 Treningsseilas

Juli

16 Treningsseilas

Juni

04 Medlemsmøte

Mai

07. Medelmsmøte

10 Sjøsetting

15 RS4 Feie

25-26 Dugnad

April

02 Medlemsmøte

26. Båtløft

Mars

05. Medelmsmøte

Februar

12. Årsmøte

___________________

2018

Desember

04 Julemiddag


November

06 Medlemsmøte

17 Verkstedsdag


Oktober

02 Medlemsmøte

05 Høstoppsett båter


September

1-2 Høstseilas

04 Medlemsmøte

8-9 Dugnad


Juni

01-02 Seilas

05 Medlemsmøte

22-24 Turseilas


Mai

09. Båtløft

08. Medlemsmøte

26-27 Dugnad

April

03. Medlemsmøte

27. Båtløft


Februar

06. Årsmøte

___________________

2017

Desember

05 Julemiddag


November

07 Medlemsmøte


Oktober

03 Medlemsmøte

06 Høstoppsett båter


September

23 Ekstra Dugnad

05 Medlemsmøte


August

13. Dugnad

26 og 27 Høstseilas


Juli

16-29 Fellestur


Juni

06 Medlemsmøte

11-12 Faannessen

18 Dugnad


Mai

02 Medlemsmøte

05 Sjøsetting

20 og 21 Dugnad


April

04 Medlemsmøte

21 Båt utsett/oppsett


Mars

07 Medlemsmøte


Februar

14 Årsmøte

_______________________

2016

Desember

06 Julemiddag i klubben


November

01 Medlemsmøte


Oktober

04 Medlemsmøte


September

06 Medlemsmøte

30 Landsetting


August

27/28 Høstseilas

28 Dugnad


Juni

07 Medlemsmøte

11-12 Faannessen

18 Dugnad

24-26 Klubbtur Stolmen


Mai

03 Medlemsmøte

Ryddeuke


April

05 Medlemsmøte

15 Båt utsett/oppsett

23 og 24 Dugnad

29 Båt utsett


Mars

01. Medlemsmøte


Februar

02. Årsmøte

_______________________

2015

Desember

08. Julemiddag


November

03. Medlemsmøte


Oktober

08. Medlemsmøte

09. Opptak av båter

17. Dugnad


September

01. Medlemsmøte

12-13 Høstseilas


August

30. Dugnad


Juni

02. Medlemsmøte

6-7. Stolmen

13-14. Faannessen

21. Dugnad


Mai

04. Båtløft

05. Medlemsmøte

30-31. Dugnad


April

07. Medlemsmøte

17. Båtløft


Mars

03. Medlemsmøte


Februar

17. Årsmøte

_______________________

2014

 Desember

Julemiddag i klubben


November

Medlemsmøte

 

Oktober

Medlemsmøte

 

September

Dugnad.

Høstseilas.

Medlemsmøte.


August

Grasrotandel--Norsk tipping


Juni

Reportasje Fanaposten

om Adieu

Vaktliste for BSSK på stand under Tall Ships Races i Bergen 2014

Adieu starter turen til Harlingen.

1 mars MEDLEMSMØTE

Første medlemsmøte blir arrangert tirsdag 1 mars kl 19 00 i Klubbhuset på Ruskeneset

Kunstner og fotograf ELISA HELLAND-HANSEN vil fortelle om seilas med Statsraad Lemkuhl fra Jamaica til Cuba ________________________________________________________________________

2022  8 februar. ÅRSMØTE. 

Møtet avvholdes på Stend vgs klokken 19 00. 

___________________________________________________________________________

Medlemsmøte / desembermøte den 7 desember

Vi møtes i Klubbhuset klokken 19 for hyggelig samvær med klassisk julemeny og mimring over gamle bilder fra klubbens aktiviteter

Påmelding kreves.  (se utsendt invitasjon)

________________________________________________________________________-

Medlemsmøte tirsdag 2 november klokken 19 00 i Klubbhuset på Ruskeneset

ENDELIG kan vi holde medlemsmøte i klubbhuset igjen. Tema for kvelden er MAST og JB Nilsen (ADAM) foredrar om konstruksjon av ny mast til båten AIDA.

Ellers nytt i og fra klubben og tradisjonell båtprat

VELKOMMEN

___________________________________________________________________________


Medlemsmøte tirsdag 5 oktober klokken 19 00

Vi møtes ved inngangen til Hordamuseet hvor Espen Kutschera vi ta i mot og gi oss en omvisning i båtavdelingen. Etter museet går vi opp til Stend vgs for enkel servering og diskusjon rundt tema videreføring av Prosjekt "Feie"  samt klubbnytt og eventuelt

_______________________________________________________________________________-


Høstterminen er i gang

Medlemsmøte 7 september på Stend vgs klokken 19 00.

To representanter fra Ryfylke Museum vil foredra om DRIFTSMODELL OG VEDLIKEHOLD AV "BRØDRENE AV SAND".

Klubbnytt og båtprat                      

___________________________________________________________________________

Vårterminen avsluttes med MEDLEMSMØTE på kaien tirsdag 1 juni klokken 19 00  Grilling, mosjonstips, sommerplaner og BÅTPRAT om løst og fast står på programmet

____________________________________________________________________________________

Medlemsmøte blir arrangert på kaien 4 mai klokken 19.- RS4 FEIE står i sentrum

Ivar Hoflandsdal fra HFS vil fortelle om: Status for restaureringen,Fartøyverne og antikvariske prinsipper, FEIE - kulturhistorisk verdi og status, Materialvalg og materialkvaliteter, Veien videre

Alle med interesse for verneverdige båter og gammel håndverkstradisjon er velkommen

______________________________________________________________________

Medlemsmøte 6 april er avlyst pga gjeldende smittefare og verneregler

Situasjonen fremover vurderes fortløpende

-----------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøtet 2 mars er avlyst.

________________________________________________________________

BSSK årsmøte 2021

Det blir årsmøte i år også, men nå digitalt - stem fra 5. februar til 15. februar.

Alle ordinære medlemmer skal ha fått tilsendt info pr epost med underlag og veiledning.

__________________________________________________________________


........ AVLYST ..........

På grunn av oppblomstring av virus og økende smittetall har styret i BSSK besluttet å AVLYSE klubbmøtet den 3 november og Julemiddag i desember, av preventive hensyn.


Medlemsmøte tirsdag 3.november kl 19:00 på Stend VGS

Medlemsmøte tirsdag 3. november kl 19:00 på Stend VGS

Leia som historieforteller. Arild Marøy Hansen med lang fartstid fra Bergen Sjøfartsmuseum forteller om sjøen, fiske, transport, rekreasjon mm. Enkel servering. NB merk sted.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 6.oktober kl 19:00 på Stend VGS

Skøyter om vinteren. Hvordan ivareta dem på beste måte? Egil Sunde innleder til samtale om kveldens tema.  Enkel servering. NB merk sted.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Høstoppsett fredag 9. oktober

Dato for søknad gjelder som prioritert rekkefølge dersom antall båter overstiger tilgjengelig areal. Alle båtene som tas opp må ut ved første utsetting om våren 2021. Det er ikke plass til flere prosjekt.

Havnesjef Gunnar Raddum 957 70 067

__________________________________________________________________

Høst dugnad - OBS ny dato

På grunn av endret korona-situasjon i Bergen, utsettes dugnaden 19. og 20. september

til lørdag 17. og søndag 18. oktober.

Oppgavene på dugnaden annonseres i god tid før vi setter igang arbeidet

Hus og Dugnad, Jan Erik Pedersen 913 44 894

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. september kl 19:00 på Stend VGS

Forsikringer for båtfolk,Espen Hjelmaas fra TRYG  orienterer. Kort om status i klubben og RS4 prosjektet. Enkel servering. NB merk sted.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Sommerens turseilas legges til helgen 27 og 28 juni.

Møtested: RONGEVÆR i løpet av lørdag. Avreise når man måtte ønske søndag. Værforbehold. 

mvh A K Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Dugnad 13 og 14 mai

Det blir dugnad lørdag 13. og søndag 14. juni, kl 10-16 begge dager.

Det blir i hovedsak maling og rydding,

Hus og Dugnad, Jan Erik Pedersen 913 44 894

__________________________________________________________________

Kaimøte tirsdag 2. juni kl 19:00 

Vi møtes på kaien for båtprat, grilling, vafler og litt status oppdatering

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Dugnad 30 og 31 mai

Det blir dugnad lørdag 30. mai og søndag 31. mai, kl 10-16 begge dager.

Vi setter også opp kontainer for rusk og rask.

Hus og Dugnad, Jan Erik Pedersen 913 44 894

__________________________________________________________________

Orienteringsmøte RS4 Feie torsdag 14. mai

1 år etter prosjektoppstart blir det orientering om status og fremdrift for prosjektet, møtet holdes i klubben kl 19:00

Jarle Røst 97 500 501

__________________________________________________________________

Båtløft 8 og 22 mai

Usett av vinterligge og oppsett for vårpuss: Fredag 8. mai. Utsett etter vårpuss Fredag 22. mai.

Havnesjef Gunnar Raddum 957 70 067

__________________________________________________________________

Medlemsaktiviteter vår 2020 - Covid-19

Myndighetenes smittevernforskrift sier at ikke flere enn 5 personer bør være samlet på et sted,

BSSK fellesaktiviteter som medlemsmøter, båtløft, dugnad og seilaser er derfor utsatt/avlyst inntil ny informasjon foreligger.

Jarle Røst 97 500 501

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. mars kl 19:00 i klubbhuset

Stein Hoff er tilbake igjen og forteller om jordomseilingen med HO-HO i hine hårde dage

Rapporter fra RS4 FEIE, Båtprat om løst og fast. Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

BSSK årsmøte 2020

Vel møtt til årsmøte 2020 i Bergen Seilskøyteklubb - tirsdag 11. februar kl. 19 - i klubbhuset.

§ 5 ÅRSMØTET: «Ethvert enkelt medlem med gyldig medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett.»

Etter det formelle årsmøte vil det bli tid til medlemsmøte, med mål for 2020 på agenda

Velkommen,BSSK Styret

__________________________________________________________________

Julemiddag, Tirsdag 3. desember kl. 19:00 i Klubbhuset

Det serveres tradisjonell julebuffet, etterfulgt av kaffe og småkaker. Bjørg T Christophersen, forteller om   "Kystmuseet som formidler av historien om livet ved havet - fra steinalder til oljealder"

Påmelding:Innen 19 nov til anna.k.milde@gmail.com   /   tlf  928 07 863

Pris kr 350,- pr hode, faktura sendes.

Anna Kristin Milde 928 07 863

__________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. november kl 19:00 i klubbhuset

Tema: ER PAPIRKARTET BLITT OVERFLØDIG?

Vi går gjennom fordeler og ulemper ved noen av systemene sammen med våre gode elektronikk naboer på Søreide, Høcom. Klubbstatus, status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Båtløft Fredag 4 oktober

kl 08:00 kommer mobilkranen og setter opp de som skal opp for vinteren. Eventuelt hvis noen skal ut, må jeg få beskjed så fort som mulig. Ta med verktøy og materialer.

Vel møtt alle sammen.

Havnesjef Hogne Danielsen Tlf 976 92 929

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. oktober kl 19:00 i klubbhuset

Tema for kvelden er DU og KLUBBEN - Jurist i KNBF, Nils E Tangedal, vil ta for seg lover, reglement og medlemmers forhold til dem, med vekt på de hyppigst forekommende problemer i klubber generelt.

Klubbstatus, status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Dugnad Lørdag 7. og Søndag 8. september 
Årets siste dugnad, kl 10-16 begge dager
Vi maler, bygger litt tak og rydder - Det blir kontainer på plassen.
Tore har roret - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. september kl 19:00 i klubbhuset

Tema for kvelden er VERN og REHABILITERING ved Hardanger Fartøyvernsenter

Ivar Hoflandsdal og Silje Hausberg Tjosås fra vil ta for seg bevaring av gamle båter og båtkultur

Klubbstatus, status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

BSSK inviterer til høstseilas

LØRDAG 31 august OG SØNDAG 1 september 2019

Lørdag 31 august, Skippermøte klokken 11 00  på Ruskeneset med start kl 13:00

Meld båten din på til Milde: tlf 928 07 863 eller Email anna.k.milde@gmail.com 

___________________________________________________________________

Treningsseilas tirsdag 13. august

Trenger båt og/eller mannskap trimming?

Treningsseilas tirsdag 13 august. Fremmøte på Ruskeneset ca 18 30 med start klokken 19 00.

Vi håper på litt mer vind enn sist og beregner ca 2 timer på aktiviteten.

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Treningsseilas tirsdag 16. juli

Hei alle hjemmesittere med båt. 

Minner om at tirsdag 16 juli blir det treningsseilas ut i fjorden. Fremmøte på/ved kaien på Ruskeneset ca 18 30. Seilingstid inntil 2 timer? 

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Faannessen 2019

Noen er dradd, andre ikke klar - så grunnet manglende påmeldinger blir Faannessen Pokalseilas 2019 avlyst Alternativ sommerseilas vil bli luftet på medlemsmøtet i BSSK tirsdag 4 juni

Seil & Arr komiteen, Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 4. juni kl 19:00 i klubbhuset

Tema for kvelden er seiling, gjennomgang av redigert seilasreglement for BSSK

Seilings-quizz, sommerplaner, pluss status RS4 Feie, båtprat - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Dugnad til helgen
Lørdag 25. og søndag 26. mai - kl 10-16 begge dager
Vi gruser, flytter kai og maler litt
Tore har roret  - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Prosjekt oppstartsmøte RS4 Feie 

Vi ser for oss at prosjektet deles i to grupper, Båt- og Papir- gruppen.Ansvarlig for båtgruppen er Rolf Smørås og papirgruppen er Eirik Olsen. Du er invitert til å komme med dine synspunkter og å melde din interesse til en av gruppene.

 

Vi møtes i klubben onsdag 15. mai kl 18:00, hjertelig velkommen

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. mai kl 19:00 i klubbhuset

Det blir SKØYTEKVELD med besøk fra SSCA i Oslo av Einar Salvesen og Truls Antonsen. De vil fortelle om Colin Archer-klubben og seilskøyteutfordringe

Status på drift og båtprat om løst og fast - Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Båtløft fredag 26 april

Vi starter kl 08:00,  utsett og oppsett av båter på Ruskeneset. Mange flotte skuter skal ut, de som skal opp for vårpuss må være klar. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Hogne Danielsen, tlf 976 92 929

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 2. april kl 19:00 i klubbhuset

Stein Hoff, tidligere BSSK-medlem, kommer og forteller om hva han har holdt på med siden sist.

Båtprat om løst og fast og RS 4

Kaffe og vafler

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. mars kl 19:00 i klubbhuset

Paal Kaperdal fra Sensarmarine vil informere om en ny telefonenapp som kan forenkle kontrollen med båten. Båtprat om løst og fast - Kaffe og vafler

Hjertelig velkommen

Anna Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Årsmøte 2019 tirsdag 12. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontingent for å få din stemme hørt.  Årsmøtepapirene er sendt ut pr epost så hvis du mangler disse ta kontakt med styret.

for Styret, Jarle Røst, tlf 97 500 501

___________________________________________________________________

2019

___________________________________________________________________

Årets julebord i BSSK

Det blir servert tradisjonell julemat etterfulgt av kaffe og avec, ta med følge.

Erlend Hodneland: Derfor kom vi oss ikke til Spania!

Utmerkelser og premier fra noen av årets aktiviteter deles ut

Pris pr pers 350 kr - Meld deg på innen 19 nov til milde@vetlink.no eller tlf 928 07 863

___________________________________________________________________

Verkstedsdag i Klubben på lørdag

Hei alle i BSSK som kan bidra eller som vil få litt kunnskap om vedlikehold og behandling av verkstedets maskinpark kan stille 17. november mellom klokken 11 00 og 13 00 .

Husk å ta med personlig verneutstyr.

Anne Kristin 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte 6. november

Gammelt BSSK medlem Tom Rasmussen som har gjort danske av seg, kommer til BSSK på tirsdag. Han vi fortelle om sitt liv og karriere i dansk båtliv og båtbevaring siden han forlot Sjøgang og Bergen.Det blir klubb nytt, kaffe og vafler - kl 19:00 i klubbhuset. Velkommen

Anne Kristin tlf 928 07 863

___________________________________________________________________

EKSTRA EKSTRA - Vi må rydde

Vi må rydde opp på området vårt - Start lørdag 20.oktober kl 10:00

Kranbil og kontainer kommer - vi håper du også kommer

Tore Rød - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Høstoppsett fredag 5. oktober

Vi starter kl 08:00 med utsett og oppsett av båter på Ruskeneset.  Vi får bil fra Kranringen. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Medlemsmøte 2. oktober

Medlemsmøte tirsdag 2. oktober med, kaffe og vafler - kl 19:00 i klubbhuset.

Vi har fått mye nytt utstyr i verkstedet og sentralstøvsuger, vi tar en gjennomgang.

Videre blir det mer om planene for kai utover bøyerekken. Litt klubbnytt og status for fredagens vinteroppsett blir det også.

Velkommen, Anne Kristin

___________________________________________________________________

Dugnad 8. og 9. september

Det blir ny kai og flytting av flytebrygge, lørdag 10-16 og søndag 12-18.

Alle er velkommen til en trivelig helg, vi holder kaffe og boller.

Kontakt Tore ved spørsmål, tlf.: 416 08 588

___________________________________________________________________

Medlemsmøte 4. september

Medlemsmøte tirsdag 4. september hvor Jan Kleppevik fra KNBF forteller om deres virke og fordelene det gir BSSK sine medlemmer. Det blir resultater høstseilas, klubb nytt, kaffe og vafler - kl 19:00 i klubbhuset. Anne Kristin

___________________________________________________________________

Høstseilas 1. og 2. september

Anne Kristin planlegger seilas sydover på lørdag, overnatting på Solståleøyene med regatta hjem igjen på søndag.  Seilingsplan kommer, kontakt gjerne Anne Kristin på tlf 928 07 863

___________________________________________________________________

Turseilas til Algrøypollen

Bli med på kjekk tur seilas helgen 22-24 juni, på utside av Sotra, innefor Løno ligger idyliske Algrøypollen og her kan man feire St. Hansaften med gode BSSK venner.

Anne Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. juni kl 19:00 i klubbhuset

Klubbnytt pluss utstyr om bord, Sotra Not kommer–ta med en 100 lapp og få et skikkelig fiskeredskap

Hvem vant pokalen denne gangen, offisielle resultater fra Faannessen Pokalseilas

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte med vafler

Anne Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Faannessen pokalseilas lørdag 2. og søndag 3. juni

Fredag båter til byn, samling på Wessel kl 20:00

  • Lørdag skippermøte kl 11:00, seilas kl 13:00: Byfjorden

Lørdag kveld blir det gøy på klubb området

  • Søndag skippermøte kl 10.00, seilas kl 12:00: Raunefjorden

Meld båten din på til Milde: tlf 928 07 863 eller milde@vetlink.no

___________________________________________________________________

Dugnad Lørdag 26. og Søndag 27. mai

Det blir maling og rydding som blir fokus, lørdag 10-16 og søndag 12-18. Alle er velkommen til en trivelig helg, vi holder kaffe og boller. Ta kontakt hvis du har spørsmål,

Tore Rød - Tlf. 416 08 588

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 8. mai kl 19:00

Mat om bord – ikke bare lapskaus. Her blir det tips og gode råd fra Therese Raa. Det blir klubbnytt og planer, samt informasjon om utsett og båter på land.

Velkommen i klubben med vafler

Anne Kristin Milde 928 07 863 ___________________________________________________________________

Båtløft - Nye datoer

Utsettelse av båtoppsett våren 2018 på grunn av det kalde været

Utsett for vinterligge og oppsett for vårpuss 𝗙𝗿𝗲𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟳/𝟰

Utsett for vårpuss og oppsett for sommerligge 𝗢𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝟵/𝟱.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. april i klubben kl 19:00

«Hva gjør man med skader utaskjærs?» Lege Jan Utkilen forklarer hvordan man best håndterer forskjellige skader. Det blir klubbnyheter og informasjon,spesielt om vårens utsett/oppsett.

Plan for året blir også presentert.

Anne Kristin Milde 928 07 863

___________________________________________________________________

Båtløft fredag 20 april

Vi starter kl 08:00,  utsett og oppsett av båter på Ruskeneset. "Alle" skal ut, de som skal opp for vårpuss må melde fra. Vi benytter Jarland Kran. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Årsmøte vel gjennomført

Styret for 2018 finner du her

Det nye styre ønsker innspill fra medlemmene om aktiviteter og tema som kan være av interesse for flere, fyr avgårde en epost til vår utmerkede sekretær og nestleder, Eirik Olsen.

___________________________________________________________________

Årsmøte 2018 avholdes tirsdag 6. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontingent for å få din stemme hørt. Har du forslag til endringer må de sendes skriftlig (epost: jrost@broadpark.no) til undertegnede innen 16. januar. Årsmøtepapirene sendes ut senest 22. januar til samtlige betalende medlemmer.

for Styret, Jarle Røst, tlf 97 500 501

___________________________________________________________________

2018

___________________________________________________________________

Julemiddag tirsdag 5. desember kl. 19:00 i Klubben

BSSK medlemmer og følge inviteres til vestnorsk pinnekjøtt med det rette tilbehøret. En skutepils eller mineralvann til maten vanker det også, hva annet hjerte begjærer medbringes.

Jan Nordbotten holder før middagen foredrag om Lady Frees tur fra Chile til Norge via Nordvest Passasjen. Påmelding innen 1.desember og prisen er som alltid til selvkost, kr 350,- pr hode.

Påmelding pr epost til eirik@veim.no eller SMS 905 37 001 - med antall personer, faktura sendes.

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. november kl 19:00 i klubben

Der kan du få med deg klubbnyheter, reguleringsplaner og maste-bygging

Enkel servering

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøtet tirsdag 3 oktober er avlyst

Det blir høstoppsett fredag 6. oktober. De som har fått plass på land i vinter, får melding fra havnesjefen. Vi minner om at alle må ha båt og utstyr klar før løfting starter fredag morgen.

Lady Free er nå tilbake i Norge, etter en amerikaomseiling som har tatt ca to og et halvt år. Vi har blitt lovet en fyldig presentasjon på et senere medlemsmøte.

Ellers er nå alle låser skiftet, så de som har betaler nøkkelavgift og har gammel nøkkel, må ta kontakt med styret for å få ny.

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Høstoppsett av båter 6. oktober

Oppsett for vinteropplag på land er satt til fredag 6. oktober, hele dagen går med. De som vil opp må søke havnesjefen pr e-post om dette, han fordeler plasser etter beste for klubben.

Birger Monsen, tlf. 982 55 039, epost: birger@birger.sh

___________________________________________________________________

Ekstra Dugnad

For at alle skal få en ekstra mulighet til å utføre sin dugnadsplikt, og dermed slippe å betale

for seg, avholder Bjørn en ekstra dugnad på lørdag 23. september fra kl.10:00 til 16:00

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. september

Oppdatering på Høstseilas og tur til Færøyene. Utdeling av av eldre blader mm samt utlevering av nye nøkler til klubben. Vel møtt

Vikariernede seilasansvarlig Erlend Hodneland tlf 924 63 756

___________________________________________________________________

Helgen 26. - 27. august blir det tradisjonen tro høstseilas.

Etter skippermøte kl 10:00 lørdag morgen på Ruskeneset seiler vi sydover til Solstråleøya på Tysnes.

Søndag satser vi på seilasstart i Bjørnefjorden, eventuelt i Korsfjorden.

Vi har med Balder som dommerbåt og «redningsskøyte»

Meld deg på via Facebook, alternativt gi lyd på epost eller tlf 924 63 756

Vikariernede seilasansvarlig Erlend Hodneland

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 13. august

Klokken 10:00 til 16:00. På søndagens dugnad prioriterer vi å fullføre igangsatte arbeider på klubbhuset.  Vel møtt.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 18. juni

Klokken 10:00 til 16:00, ta med redskaper. Dette er nest siste mulighet for å utføre dugnad i 2017 så møt opp.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Faannessen pokalseilas

Lørdag 10. og søndag 11. juni.  Vi tar tradisjonen tro båtene til Bergen på fredag og inntar det sedvanlige på Wesselstuen ca kl 20:00. Skippermøte kl 10:00 og seilas kl 12:00 begge dager. Seilasansvarlig Eirik Veim holder i trådene, kontaktes på tlf. 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 6. juni

Eirik Veim og Erlend Hodneland kjører oppdatering på seil og seilaser, både Faannessen (båt søker mannskap/mannskap søker båt) og fellestur med mulighet for samseiling over Nordsjøen, til Shetland eller Færøyene. Erlend informerer. Klubbnytt og annen informasjon, Kl 19:00 i klubbhuset

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 20. mai og søndag 21. mai

Klokken 10:00 til 16:00 begge dager, av redskaper trenger vi: håndsager, skrumaskiner, vater, krafse og krafsebrett, murskje, slemmekost.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 2. mai

Lars Torgilstveit fra Bergen og Omland Friluftsråd kommer og forteller om uthavner og

Vestkystparken, over 300 steder tilrettelagt for oss båtfolk, fra Egersund til Fensfjorden.

Klubbnytt og annen praktisk informasjon. KL 19:00 i klubbhuset

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Båtløft fredag 21 april

Vi starter kl 08:00,  utsett og oppsett av båter på Ruskeneset. Vi benytter Jarland Kran. Alle er velkommen til å bidra og alle hjelper alle.

Havnesjef Birger Monsen, tlf 982 55 039

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 4.april kl 19:00 i Klubben

Vi får besøk av Thorvald Haaberg, Han vil prate om forskjellige sertifikater, sikkerhet, AIS, kurs og navigasjon/kart mm. Kaffeprat med nogo attåt blir det også.

Medlemsansvarlig Eirik Veim, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Utlysning ledige båtplasser

BSSK har nå én ledig plass i bøyerekke og 3 ledige plasser på svai. Interesserte må sende søknad til havnesjefen inneholdende utregning av sine poeng etter poengnøkkelen. Tildeling vil skje på styremøte i slutten av mars så søknader må være mottatt innen 26. mars.

Havnesjef Birger Monsen, tlf.: 982 55 039 - epost: birger@birger.sh

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. mars kl 19:00 i Klubben

Hardanger Fartøyvernsenter kommer å forteller om deres virke, prosjekter og båter. Vi gleder oss. Klubbnytt, sjøsetting, kaffe og noe å bite i blir det også. Velkommen

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Årsmøte 2017 avholdes tirsdag 14. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontingent for å få din stemme hørt. Har du forslag til endringer må de sendes skriftlig (epost: oddreidars@gmail.com) til undertegnede innen 24. januar. Årsmøtepapirene sendes ut senest 31. januar til samtlige betalende medlemmer.

for Styret, Odd Reidar Solem, tlf 952 16 179

___________________________________________________________________

2017

___________________________________________________________________

Julemiddag, Tirsdag 6. desember kl. 19:00 i Klubbhuset

Tradisjonen tro, vestnorsk pinnekjøtt, kålrabistappe og potet med bacon til.  Riskrem til dessert. En skutepils eller mineralvann til maten vanker det også, hva annet hjerte begjærer medbringes.

Påmelding til Eirik innen 2.desember og prisen er som alltid til selvkost, kr 350,- pr hode.

Epost: eirik@veim.no – SMS: 905 37 001 med antall personer.

Faktura tilsendes.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. november

Karibien til Bergen. Det blir bilder og historier fra seilturen, Erlend og Bernt forteller.

Vi gleder oss. Klubbnytt, kaffe og noe å bite i blir det også.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 4. oktober

Tema for kvelden blir generelt klubbnytt pluss at vi tar en diskusjon og presentasjon av Apper på sjøen. Det finnes mange fine nettsteder og apper for både planlegging og gjennomføring av seilturer.

Vi tar diskusjonen.

___________________________________________________________________

Høsten landsetting 30. september

Havnesjefen bestiller mobilkran hos Jarland for oppsett av båter som skal på land til vinteren. Kontakt Rolf Smørås om båten din skal opp fredag 30. september. Tlf. 91814375. Epost esmoraas@gmail.com

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 6. September.

Vi møtes i Bergen Kystkultursenter, Sandviksboder 15-17 klokken 19:00 og Jan Martin holder foredrag om reisen med Lady Free til Antarktis.

Spørsmål, kontakt Eirik Veim, Mobil: 905 37 001, epost: eirik@veim.no

___________________________________________________________________

Høstseilas 27 og 28 august

Vi seiler fra Ruskeneset på lørdag like etter kapteinsmøte klokken ti. Overnatter på Solstråleøyen, og returnerer søndag.

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 28 august

På masteloftet gjenstår å avsluttning av taket med vindskier og vannbord samt skraping og maling av gavlveggen om været tillater. Vidre skal vi fullføre gjennstående arbeider på kaien; dekke åpning mot masteloft og åpningen mellom kaiene

___________________________________________________________________

Faannessen 11 og 12 juni

Winner: Taaroa med skipper Nils Halvorsen

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 7. juni kl. 19:00 på Ruskeneset

Denne gangen tar vi en felles tur på fjorden, og viser frem båter/seil. De som har sesongklar båt oppfordres til å møte opp litt før syv, så fordeler vi de fremmøtte mellom båtene.

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 18. juni kl. 11:00

Fordele grus på plass, Fordele pukk i vei, Gjenstående malearbeidet på naust

Gjenstående arbeider på kai, Rydding på område 2

Dugnadsansvarlig, Bjørn, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. mai kl. 19:00 i klubben

  • Blir du med på sommerturen til Molde? Still opp for å planlegge...
  • Blir du ikke med?  Still likevel, for hyggelig samvær og pizza

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Båtutsett 29 april

På an igjen, fredag 29.04 er det utsett av båter på Ruskeneset.

Havnesjefen, Rolf tlf 918 14 375

___________________________________________________________________

Båtløft gjennomført, Dugnad neste: 23/24 april

14 løft på totalt 208 tonn, ingen skader - godt planlagt og gjennomført i regi av Rolf.

Helgens dugnad: Vi skal skifte kledning og male naustet, samt fullføre naust taket, vannbord og vindskier. Vi går igang med oppussing av gang i hovedhuset, fjerning av gammel maling og oppmaling  samt rydding på området. kl 10-16 begge dager.

Vel møtt, dugnadsansvarlig, Bjørn tlf. 951 10 902

___________________________________________________________________

Båtløft 15 april

Vårens vakreste eventyr, fredag 15.04 er det utsett og oppsett av båter på Ruskeneset.

Vi benytter Jarland Kran. Alle i vinteropplag må ut.

Havnesjefen, Rolf tlf 918 14 375

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 5. april kl. 19:00 i klubben

Velkommen, det er 10 dager til utsett/oppsett av båter og vi får høre om ny spenning ombord (12V) samt BSSK lystall (VET). Enkel servering

Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik, tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 1. mars kl. 19:00 i klubben

1. Klubbnytt ved Odd Reidar Solem

2. Bergen til Karibien ved Erlend Hodneland

3. Felles lengre klubbtur til sommeren ved Eirik Veim

Enkel servering. Seilas- og arrangementsansvarlig, Eirik tlf 905 37 001

___________________________________________________________________

Årsmøtepapirene er ute (18.01.16)

Har du ikke mottatt disse så ta kontakt med Odd Reidar Solem (oddreidars@gmail.com)

snarest så vil du få dem tilsendt.

___________________________________________________________________

Årsmøte tirsdag 2. februar kl. 19:00 i klubben

Velkommen til et nytt år og klubbens årsmøte, husk å betale medlemskontigent for å få din stemme hørt.  Har du forslag til endringer må de sendes skriftlig (epost:oddreidars@gmail.com) til undertegnde innen 12. januar. Årsmøtepapirene sendes ut 19. januar til samtlige medlemmer.

for Styret, Odd Reidar Solem, tlf  952 16 179

___________________________________________________________________

Julemiddag, Tirsdag 8. desember kl. 19:00 i Klubbhuset

Tradisjonen tro, vestnorsk pinnekjøtt, kålrabistappe og potet med bacon til.  Riskrem til dessert. En skutepils eller mineralvann til maten vanker det også, hva annet hjerte begjærer medbringes.

Påmelding til Adam innen 29. november og prisen er som alltid til selvkost, kr 400,- pr hode.

Epost: adam@broadpark.no – SMS: 971 94 808

Betaling gjør du til klubbens konto 3624 52 81085, merk med julemiddag.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag 3. november kl. 19:00 i klubben

November medlemsmøte i klubben. I tillegg til generell informasjon fra styret, har vi denne gangen tre tema på agendaen: Vern dine verdier, BSSK Båtregister og XtreemCoat bestilling

Enkel servering

Seilas- og arrangementsansvarlig, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 17. oktober kl. 11:00

Gavlveggen på naustet trenger ny kledning. Rydde ute. Har vi tid og folk så legger vi skifer på terrassen. Sag, hammer og henger medtas

Dugnadsansvarlig, Bjørn, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Medlemsmøte torsdag 8. oktober i Sandviken, kl 18:00

Vårt månedlige medlemsmøte i oktober holdes på Norges Fiskerimuseum i Sandviksbodene. Fiskerimuseet er nyåpnet i sommer og det er lagt ned et stort arbeid i å restaurere bodene og hopene utenfor. Selve museet er flyttet inn i de to første etasjene og er vel verdt et besøk. Se her

Seilas- og arrangementsansvarlig, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Høstseilas, lørdag 12. og søndag 13. september

Årets siste BSSK-regatta seiles helgen 12. og 13. september. I år seiles det rundt søre/midtre/nordre Rotøna. Rotøna ligger helt sør i Hjeltefjorden og samlingshavn blir Kollevåg lørdag kveld.  De som drar ut allerede fredag samles i uthavnen på Skorpa for en siste gjennomgang av sjøveisreglene og finpussing av taktikken.

Banen som seiles i år er kompakt og ligger ikke langt fra Ruskeneset. Det er dermed greit å komme direkte til skippermøtet på Skorpa på lørdag, som starter kl 10 og er meget viktig å være med på.

Tur og Seilaskomiteen, Adam, tlf 971 94 808

Bilder og resultater

___________________________________________________________________

Medlemsmøte tirsdag, 1. september i klubbhuset.

Tema for kvelden er sommeren som gikk og høsten som kommer og vi deler våre sommerminner og turer med hverandre. Noen av våre langtseilende medlemmer vil også være tilstede med sine historier og i tillegg serverer vi kaffe og nystekte vafler.

Årets Faannessen Pokalseilas ble seilt før ferien og de to båtene som fullførte vil få utdelt sine flotte premier på møtet.

Arrangement, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Dugnad søndag 30. august kl 10:00

Vi skal nå fullføre arbeidet med nausttaket. Gjenstående arbeider er:

•Kapping av plater langs mønet, og montere mønebeslag.

•Kapping av plater og lekter langs gavl, og montere beslag til vindskier samt vannbord.

•Tekke det takpartiet som er åpent

•Laske sperr og understøtte denne

•Kompletere med panel

Hus & Dugnad, Bjørn, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Faannessen Pokalseilas ble avviklet 13 og 14 juni

Seks deltagende båter, og en verdig vinner fikk overta vandrepokalen på kaien etterpå. Båten er Astarte med skipper Gisle Standal. Mye god og spennende seiling. Lørdag i svake vinder, men litt friskere på søndagen. Astarte får også et gavekort fra Faannessen på kr 2.000,- og Adieu et på kr 1.000.-. Vi gratulerer, bilder finner du her

Tur og Seilaskomiteen, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Faannessen Pokalseilas 2015, lørdag 13. og søndag 14. juni.

Seilasen er åpen for alle tradisjonelle seilskuter

Fredag 12 juni seiler vi til Munkebryggen og tradisjonen tro samles vi om kvelden på Wessel.  Lørdag og søndag blir det seilas på byfjorden.  Første premie er et gavekort hos Skipshandler Faannessen på kr 2.000,- og et gavekort på kr 1.000,- trekkes blandt de som fullfører

Tur og Seilaskomiteen, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Sommertreff i Kvalvågen på Stolmen den 6. og 7. juni

Vi leier Pettersen og har dermed plass både ute og inne, så været er ingen showstopper. Grillen blir fyrt opp, fotballen og frisbeen funnet fram før vi samles på Apeberget for å se solen gå ned i havet. Nytt i år blir Boccia. Ta med mat og drikke og gode venner, BSSK ordner resten.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte BSSK tirsdag 2 juni kl 19:00

Vi får besøk av Roald Bentzen, med sitt XtreemCoat produkt. Han har vært lenge i bransjen og har med seg erfaring og produktinfo. Det blir spennende å høre om produktene som bl.a. brukes på RS1.

Arrangement, Adam, tlf 971 94 808

___________________________________________________________________

Dugnad lørdag 30. og søndag 31. mai

Første økt er kl 10-13, så felles lunch og andre økt kl 14-18.

Nøstetaket fikk stormskader og vi legger nå nytt tak.

Dugnadsansvarlig Bjørn Nitter, tlf 951 10 902

___________________________________________________________________

Oppdatert Terminliste 2015

Under "Medlem" finner du den oppdaterte terminlisten

___________________________________________________________________

Båtløft 2

Mandag 4. mai. Siste sjøsetting før sommeren, avtales med havnesjefen.

___________________________________________________________________

Medlemsmøte

Tirsdag 3. mars kl 19.00: Aktivteter 2015 og maritim elektronikk

___________________________________________________________________

Båtløft 1

Sett av fredag 17. april til utsett og oppsett av båter på Ruskeneset.

Vi benytter Jarland Kran. Alle i vinteropplag må ut. Gi melding om du skal opp.

Havnesjefen

________________________________________________________________________


Godt nytt år

Årsmøtet 2015 i Bergen Seilskøyteklubb er fastsatt til tirsdag 17. februar kl 19 i klubbhuset på Ruskeneset. Vi minner om at medlemmer som vil ha saker opp på årsmøtet, må sende sine forslag SKRIFTLIG til styret senest tre uker før årsmøtet. (Jamfør § 5, pkt. 8. i vedtektene.) Siste frist er altså tirsdag 27. januar.

Hilsen Styret v/Odd Reidar Solem, formann@bergenssk.no tlf 952 16 179

__________________________________________________________________________


Medlemsmøte

Tirsdag 4. november 2014 kl 19: Sandviksboder Kystkultursenter

__________________________________________________________________________


Vi minner om nytt medlemsmøte tirsdag 7. oktober kl. 1900 i klubbhuset på Ruskeneset.

Vi har satt dato for høstoppsett til fredag 10. oktober.

De som ønsker å gå opp for vinteren må melde fra om det senest 1.oktober.

Siden vi har ryddet plass til en fremtidig slipp, er det begrenset med antall båter vi kan ta opp for vinteren. Så her må vi prioritere de som har arbeid å gjøre med båten som krever landsetting.

Havnesjefen.

___________________________________________________________________________


Gode BSSK-medlem.

Har du lyst på en seilerhelg i Stockholm?

Her har du muligheten siste helgen i oktober/første helgen i november.   

LES MER HER

___________________________________________________________________________


Endelig resultat for Astarte i Tall Ship Race 2014:

ASTARTE kom på 7. plass i sin gruppe (20 båtar) og 10. plass over all (ca 70 båter), viser det offisielle sluttresultatet frå TSR. Gratulerer til Kaptein Standal med mannskap.


2022

April

  05 medlemsmøte

Mars

  01 medlemsmøte

____________________

Februar

17 styremøte. Fellesmøte med gammelt og nytt styre

8  ÅRSMØTE

______________

Januar

13 Styremøte

____________

2021

Desember

7  "Julemøte"

______________

November

2 Medlemsmøte

25 Styremøte BSSK

______________________

Oktober

5 Medlemsmøte

8 Høstopsett båter

16 og 17 Dugnad

28 Styremøte BSSK

______________

September

7  Medlemsmøte

23 Styremøte BSSK

24 til 26 KURS i        dekkslegging

______________

August

26 Styremøte BSSK

______________

Juli

Ferie

-------------------

Juni

1   Medlemsmøte

10 Styremøte

Mai

4     Medlemsmøte 

7     Båtløft

20   Styremøte BSSK

29 og 30    Dugnad

April

22 Styremøte BSSK

23 Utsett/opptak båter

Mars

18 Styremøte BSSK

Februar

Digitalt Årsmøte

___________________

2020

November

03 Medlemsmøte

Oktober

06 Medlemsmøte

09 Høstoppsett båter

17-18 Dugnad

September

01 Medelmsmøte

19-20 Dugnad

Juli

27-28 turseilas

Juni

02 Kaimøte

13-14 Dugnad

27-28 Seilas

Mai

08 Båtløft

14 RS4 Feie

22 Båtløft

30-31 Dugnad

April

02 Medlemsmøte

24. Båtløft

Mars

03 Medelmsmøte

31 Medelmsmøte

Februar

11 Årsmøte

___________________

2019

Desember

03 Julemiddag

November

05 Medlemsmøte

Oktober

01 Medlemsmøte

04 Høstoppsett båter

12 Verkstedsdag

September

31-1 Høstseilas

03 Medlemsmøte

7-8 Dugnad

August

13 Treningsseilas

Juli

16 Treningsseilas

Juni

04 Medlemsmøte

Mai

07. Medelmsmøte

10 Sjøsetting

15 RS4 Feie

25-26 Dugnad

April

02 Medlemsmøte

26. Båtløft

Mars

05. Medelmsmøte

Februar

12. Årsmøte

___________________

2018

Desember

04 Julemiddag


November

06 Medlemsmøte

17 Verkstedsdag


Oktober

02 Medlemsmøte

05 Høstoppsett båter


September

1-2 Høstseilas

04 Medlemsmøte

8-9 Dugnad


Juni

01-02 Seilas

05 Medlemsmøte

22-24 Turseilas


Mai

09. Båtløft

08. Medlemsmøte

26-27 Dugnad

April

03. Medlemsmøte

27. Båtløft


Februar

06. Årsmøte

___________________

2017

Desember

05 Julemiddag


November

07 Medlemsmøte


Oktober

03 Medlemsmøte

06 Høstoppsett båter


September

23 Ekstra Dugnad

05 Medlemsmøte


August

13. Dugnad

26 og 27 Høstseilas


Juli

16-29 Fellestur


Juni

06 Medlemsmøte

11-12 Faannessen

18 Dugnad


Mai

02 Medlemsmøte

05 Sjøsetting

20 og 21 Dugnad


April

04 Medlemsmøte

21 Båt utsett/oppsett


Mars

07 Medlemsmøte


Februar

14 Årsmøte

_______________________

2016

Desember

06 Julemiddag i klubben


November

01 Medlemsmøte


Oktober

04 Medlemsmøte


September

06 Medlemsmøte

30 Landsetting


August

27/28 Høstseilas

28 Dugnad


Juni

07 Medlemsmøte

11-12 Faannessen

18 Dugnad

24-26 Klubbtur Stolmen


Mai

03 Medlemsmøte

Ryddeuke


April

05 Medlemsmøte

15 Båt utsett/oppsett

23 og 24 Dugnad

29 Båt utsett


Mars

01. Medlemsmøte


Februar

02. Årsmøte

_______________________

2015

Desember

08. Julemiddag


November

03. Medlemsmøte


Oktober

08. Medlemsmøte

09. Opptak av båter

17. Dugnad


September

01. Medlemsmøte

12-13 Høstseilas


August

30. Dugnad


Juni

02. Medlemsmøte

6-7. Stolmen

13-14. Faannessen

21. Dugnad


Mai

04. Båtløft

05. Medlemsmøte

30-31. Dugnad


April

07. Medlemsmøte

17. Båtløft


Mars

03. Medlemsmøte


Februar

17. Årsmøte

_______________________

2014

 Desember

Julemiddag i klubben


November

Medlemsmøte

 

Oktober

Medlemsmøte

 

September

Dugnad.

Høstseilas.

Medlemsmøte.


August

Grasrotandel--Norsk tipping


Juni

Reportasje Fanaposten

om Adieu

Vaktliste for BSSK på stand under Tall Ships Races i Bergen 2014

Adieu starter turen til Harlingen.